Altı Asırlık Osmanlı Camisinde Ramazan

Takvacılar Camisi'nden genel ve detay görüntüler- Araştırmacı yazar Mehmet Mustafa Kalyon ile röportaj Kütahya'da, Osmanlı padişahlarından Yıldırım Beyazıt Han'ın kumandanlarından Timurtaş Paşa tarafından 1381...